Kündekâri, küçük ölçüde ahşap geometrik parçaların birbirine zıvanalı geçirilmek sureti ile estetik şekiller elde edilmesidir. Bu küçük ahşap parçaların suları (damarları) birbirine zıt vaziyette konulduğundan, ahşabın zaman içerisinde çalışmasından doğabilecek sakıncaları ortadan kaldırmaktadır. Bu teknik ile Selçuklu ve Osmanlı döneminde yapılan ürünler özelliklerini muhafaza ederek günümüze kadar gelmeyi başarmışlardır. Bizim ustalarımız da aynı usulleri kullanarak minber, mihrap, kürsü ve kapı üretmeye devam etmektedir. İmâlatlarımızda tamamen el oymacılığı ve birinci sınıf limba kereste kullanılmaktadır.